Tủ quần áo cánh mở

Tủ áo sắt TST1-KV

Hàng sẵn có
- Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang có 2 đợt.
- 1 suốt treo áo, khoá vuông thanh clemon.
2.619.000 ₫
Đang bán!

Tủ quần áo gỗ TA02

Hàng có sẵn
- Tủ chia thành 2 ngăn đứng và 3 cánh cửa .
   + Ngăn đứng lớn treo quần áo, 2 ngăn mở trên và dưới 
   + Ngăn đứng nhỏ hơn chia thành 5 hộc tủ mở 
3.960.000 ₫

Tủ quần áo gỗ TA13

Hàng có sẵn
- Tủ chia thành 2 ngăn đứng và 3 cánh cửa mở.
- Có suốt treo quần áo.
- Phía dưới ngăn lớn có 3 ngăn kéo.
3.960.000 ₫

Tủ áo sắt TST2

Hàng sẵn có
- Tủ áo sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang 5 đợt, 2 mắc áo.
- 2 khoá vuông thanh clemon hoặc 2 khóa tròn
4.201.200 ₫
Đang bán!

Tủ quần áo gỗ TA01

Hàng có sẵn
- Tủ chia thành 2 ngăn đứng và 3 cánh cửa mở.
- Có suốt treo quần áo.
4.276.800 ₫

Tủ áo sắt TSA2

Hàng sẵn có
- Tủ sắt sơn tĩnh điện, 1 khoang, cánh mở, có 1 đợt.
- Có suốt treo quần áo, ngăn kéo bên dưới, không khóa.
- Sơn màu kem.
4.773.600 ₫
Đang bán!

Tủ quần áo TA07

Hàng có sẵn
- Tủ chia thành 2 ngăn đứng, 3 cánh mở, 
- Có suốt treo quần áo.
- Phía dưới chia làm nhiều ngăn
4.752.000 ₫