Bàn họp tròn gỗ BH10CG

Hàng có sẵn
- Bàn tròn chân gỗ, mặt và chân bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Có gối nhựa đở liên kết mặt bàn và chân tăng nhựa 190
1.371.600 ₫

Bàn họp tròn BH10CT

Hàng có sẵn
- Bàn tròn chân trụ, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Phần chân bàn không có khung thanh giằng.
- Các chân trụ có kết cấu mâm tròn bắt nhiều vít trực tiếp vào mặt gỗ bàn, có kết cấu đơn giản và chắc chắn.
1.382.400 ₫

Bàn cafe BCF02

Đạt hàng từ 3-5 ngày
1.470.000 ₫

Bàn họp gỗ BG08

Hàng có sẵn
Bàn họp gỗ MFC mặt bàn Oval dày 25mm chân dày 18mm, màu ghi - chì.
1.738.800 ₫

Bàn họp chân trụ sắt BH18-CT

Hàng có sẵn
- Bàn họp 1.8m chân trụ tròn, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Phần chân bàn không có khung thanh giằng.
- Các chân trụ có kết cấu mâm tròn bắt nhiều vít trực tiếp vào mặt gỗ bàn
1.760.400 ₫

Bàn họp gỗ BH18-CG

Hàng có sẵn
- Bàn họp 1.8m chân gỗ, mặt gỗ MFC dày 25mm .
- Được liên kết bằng các gối nhựa đở mặt bàn.
- Và nút chân tăng nhựa 190.
1.803.600 ₫

Bàn họp gỗ BG08M

Hàng có sẵn
Bàn họp gỗ MFC mặt bàn Oval dày 25mm chân dày 18mm, màu vân gỗ
1.927.800 ₫