Kệ trang trí

Gía sách sắt GS02-1

Hàng có sẵn
- Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện.
- 2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động).
2.311.200 ₫

Giá sách sắt GS01-1

Sắp hết hàng
Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
2.629.800 ₫

Giá sách sắt GS03

Hàng có sẵn
- Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang sử dụng hai mặt.
- 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, mỗi tầng có thanh đỡ di động, ngăn đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt tùy lựa chọn
3.596.400 ₫

Giá sách sắt GS03G

Hàng có sẵn
- Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang,2 mặt, có 5 tầng.
- Hồi giá gỗ kín, đợt di động,có thanh chắn giữa.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt.
3.763.800 ₫

Giá sách sắt GS02-2

Hàng có sẵn
- Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện,- 2 đầu hồi có song chắn (Ngăn đợt di động)
4.271.400 ₫

Giá sách sắt GS01-2

Hàng có sẵn
Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện. (Ngăn đợt cố định)
4.973.400 ₫