Bàn họp oval

Bàn họp gỗ BG08

Hàng có sẵn
Bàn họp gỗ MFC mặt bàn Oval dày 25mm chân dày 18mm, màu ghi - chì.
1.738.800 ₫

Bàn họp gỗ BG08M

Hàng có sẵn
Bàn họp gỗ MFC mặt bàn Oval dày 25mm chân dày 18mm, màu vân gỗ
1.927.800 ₫

Bàn họp oval gỗ BH24-CO

Hàng có sẵn
- Bàn họp 2.4m mặt Oval.
- Mặt bàn gỗ MFC phủ melamine dày 25mm.
- Khung chân sắt ống Oval 30x70, thanh giằng ống hộp 20x40, sơn tĩnh điện.
2.829.600 ₫

Bàn họp chân sắt 1902BH18

Hàng sẵn có
- Bàn họp 1.8 m kiểu chân 1902, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung chân sơn tĩnh điện màu kem.
3.067.200 ₫

Bàn họp oval chân gỗ BH24-CG

Hàng có sẵn
- Bàn họp 2.4m chân gỗ, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.
- Được liên kết bằng các gối nhựa đở mặt bàn.
- Và nút chân tăng nhựa 190.
3.034.800 ₫

Bàn họp chân sắt 1904BH24

Hàng sẵn có
- Bàn họp 2.4m kiểu chân 1904, mặt gỗ MFC dày 25mm.
- Khung chân sắt, có chân sắt gấp tấm kết hợp thanh giằng hộp 25x50 bằng khớp nhôm.
- Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen.
4.519.800 ₫

Bàn họp gỗ BH38-CG

Hàng có sẵn
- Bàn họp 3.8m chân gỗ, mặt và chân bàn gỗ MFC phủ melamine dày 25mm.
- Mặt bàn có rảnh giữa trống 200mm.
6.393.600 ₫